Administratorul

Are posibilitatea ca, printr-un un volum de date relativ redus, ce le opereaza lunar, sa aiba controlul gestiunii Blocurilor ANL. Prin specificarea tuturor cheltuielilor efectuate la nivelul scarilor din Blocurile ANL, pe tipuri de cheltuieli, se face in mod automat repartitia cheltuielilor, putand sa obtina o serie de rapoarte solicitate de proprietar.

Acolo unde sunt montate contoare de utilitati, se pastreaza permanent indexul de la inceputul lunii, fiind necesara numai introducerea noilor indexi de contoare.

Datele permanente (relativ la locatari, condominium, Blocuri ANL) se introduc o singura data la inceputul utilizarii aplicatiei, trebuind sa fie modificate atunci cand se modifica (ex. numele locatarului, numele strazii unde este situat Blocul ANL, numarul de locatari dintr-un apartament ...).

Pentru o corecta gestiune, exista date ce trebuiesc operate la inceputul utilizarii aplicatiei, numite date initiale, cum sunt soldurile de la fondurile de avans de plata sau penalizare (Contabil-Sold fonduri), sold CASA si BANCA (Contabil-Solduri initiale), Facturi neachitate, Restante locatari, Mijloace fixe sau Materiale consumabile

Daca toate cele 3 roluri (de administrator, contabil, casier) sau numai 2 din acestea sunt indeplinite de o singura persoana, se poate face usor, prin cumulul de roluri (deci cu aceasi parola va intra in aplicatie).

Toate operatiile efectuate sunt inregistrate automat in jurnale, cf. legislatiei actualizate.