Sistemul informatic exploatat in "cloud", singurul ce garanteaza informarea corecta a locatarilor (in timp real si/sau prin e-mail).

Administrare locuinte cu acces prin Internet !

Cartier rezidential sau asociatie de proprietari Legislatie Legea 230/2007 HG 1588/2007 Administrator lista de plata si cheltuieli Locatar intretinere Casier, plata online Contabil, totul pe internet